Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Czcionka:

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej w Dubinie

Szkoła Podstwowa w Dubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa w Dubinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • - Strona nie we wszystkich przypadkach posiada tekst alternatywny – atrybut „alt” dla zdjęć
 • - Nie wszystkie podstrony posiadają znacznik „H1” – oznaczenie nagłówka
 • - Strona posiada odnośniki do plików pdf, które mogą stanowić problem w odczycie przez osoby niedowidzące
 • - Strona powtarza znaczniki „title” - może to powodować trudności z rozróżnieniem artykułów

Powyższe niedogodności zostaną usunięte przy następnej większej aktualizacji strony. Nowe artykuły będą wprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Kaczmarek.
 • E-mail: szpdubin@wp.pl
 • Telefon: 655471794

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubinie
 • Adres: Dubin 150
  63-930 Jutrosin
 • E-mail: szpdubin@wp.pl
 • Telefon: 655471794

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa w Dubinie znajduje się przy drodze powiatowej w kierunku Jutrosina.

Przed szkołą znajduje się parking dla samochodów bez wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do szkoły umożiiwia się podjazd samochodem dla osób niepełnosprawnych pod bramę wejściową do szkoły. Przy wejściu do szkoły znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz dzwonek.

Drzwi wejściowe są dostosowane dla wózków inwalidzkich. Szkoła nie posiada barier architektonicznych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz dla osób z innymi niepełnosprawnościami.

Szkoła nie posiada oznaczeń dla osób niewidzących i niesłyszących. Sekretariat szkoły znajduje się obok głównego wejścia do szkoły.

 

 

Pogoda

Kalendarium

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny

Zegar