Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

HISTORIA SZKOŁY

Czcionka:

Szkoła Podstawowa w Dubinie istniała już w XVII wieku. Tak podaje J. Łukasiewicz
w książce „Opis historyczny kościołów parochialnych” t. II, wyd. 1858r. Możemy tylko przypuszczać, że już wcześniej proboszczowie parafii zobowiązani byli do szerzenia kaganka oświaty. Nie ma jednak dokumentów potwierdzających, że dzieci pobierały naukę wcześniej,
jak i przez następne wieki. W.Sobisiak w książce „Dzieje Ziemi Rawickiej” wyd. 1967r. potwierdza, że na początku XIX wieku do szkoły uczęszczało ok. 70 uczniów. W okresie międzywojennym budynkiem szkolnym było dzisiejsze przedszkole. Już wtedy mieszkania nauczycieli znajdujące się na piętrze przebudowano na klasy ze względu na wzrastającą ilość dzieci w wieku szkolnym. Pedagodzy mieszkali na terenie wsi. Po II wojnie światowej szkoła zaczęła coraz bardziej odczuwać trudności lokalowe i brak boiska szkolnego. Dzieci nie miały zapewnionego należytego bezpieczeństwa. Dlatego 27 grudnia 1960 roku odbyło się w szkole zebranie wiejskie w sprawie budowy nowego budynku szkolnego. Zawiązał się Komitet Budowy Szkoły, a mieszkańcy zobowiązali się do prac w ramach czynów społecznych. Szkołę postanowiono wybudować na gruntach boiska wiejskiego. Po zebraniu wszystkich dokumentów i zgody Wydziału Oświaty i Kultury, wiosną 1964 roku rozpoczęto budowę „tysiąclatki”. Akt erekcyjny uroczyście wmurowano 16 kwietnia 1965r. W wydarzeniu tym wzięli udział przedstawiciele władz powiatowych, partyjnych, oświatowych i gromadzkich.

Dnia 12 lutego 1966r. odbyła się uroczystość otwarcia i oddania do użytku nowej szkoły, a 1 września 1966r. uczęszczało do niej 239 dzieci. W 1999r. w wyniku reformy edukacji w Polsce Szkoła Podstawowa w Dubinie z ośmioletniej stała się sześcioletnią szkołą podstawową. Obecnie w naszej szkole uczy się 103 uczniów.

Głównym zadaniem szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia, wspomaganie rodziców w rozwoju umysłowym, duchowym, patriotycznym i fizycznym dzieci. Nauczyciele przez lata starali się jak najlepiej wykonywać te zadania. Dlatego oprócz nauki organizowali dla uczniów apele, akademie, wycieczki, czy kółka zainteresowań.

W czasach komunistycznych organizowane były też uroczystości „polityczne”: np. 1 maja, rocznica Wielkiej Rewolucji Październikowej, prelekcje o Ludowym Wojsku Polskim, apel w związku ze śmiercią prezydenta Demokratycznej Republiki Wietnamu – Ho Chi Minha, akcja „Iskra 70” dotycząca działalności Lenina itp. Jednak już wtedy zapraszano do szkoły artystów i organizowano wyjazdy do teatru. Kronika szkolna podaje, że na początku 1966r. istniała też w szkole drużyna harcerska. Uczniowie brali udział w różnych konkursach, rajdach i zawodach sportowych.

Po zmianach ustrojowych w Polsce nadrzędne cele edukacji pozostały takie same. Dlatego oprócz zajęć dydaktycznych uczniowie mogą korzystać z wielu kółek zainteresowań lub zajęć wyrównawczych. Organizowane są dla nich przedstawienia, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi. Podczas różnych uroczystości szkolnych mogą wykazać się swoimi zdolnościami aktorskimi i muzycznymi. Często występują też dla środowiska lokalnego i chętnie biorą udział w akcjach charytatywnych. Wielu z nich bierze udział w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim zdobywając wyróżnienia i nagrody.

Pod koniec roku szkolnego organizowane są dla nich wycieczki krajoznawcze. Często połączone z lekcją dydaktyczną na określony temat, np. produkcja papieru, wypiekanie pierników (Toruń), życie osadników (Biskupin) itp.

Po II wojnie światowej naszą placówką kierowali:

- Stanisław Beym (kierownik szkoły 1945 – 1969)

- Józef Czarski (dyrektor szkoły 1969 – 1986)

- Danuta Żeglarska (dyrektor szkoły 1986 – 1992)

- Mieczysława  Maziarska (dyrektor szkoły 1992 – 1999)

- Dariusz Stachowiak (dyrektor szkoły 1999-2019))

- Anna Kaczmarek (dyrektor od 2019)

Pogoda

Kalendarium

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny

Zegar